Martha Flora introduceert innovatieve dementiezorgopleiding Hippocampus

Leeromgeving met vooruitstrevende benadering en innovatieve onderwijsmethodes over de mens met dementie

08 JUNI 2015, AMSTERDAM
Samenvatting
Ruim 260.000 Nederlanders lijden aan de ernstige hersenaandoening dementie. Van ruim tien procent van de mensen boven de 65 jaar verandert hierdoor het leven ingrijpend. En wat te denken van hun mantelzorgers? De voortschrijdende ziekte doet de hersenfuncties geleidelijk afnemen tot de mens met dementie volledig afhankelijk wordt van anderen. Het is de bedoeling dat men zo lang mogelijk thuis kan blijven wonen, maar dat is niet altijd mogelijk. En dat in een fase waarin de zorgvraag bijzonder complex is. Een zeer ingrijpend proces voor betrokkenen, familie en zorgverleners.

Waarom Martha Flora Hippocampus?

Met haar zorginnovatie draagt Martha Flora maatschappelijk bij aan het verbeteren van de zorg voor mensen met dementie. Leren over dementie is daarbij cruciaal en daarom heeft Martha Flora haar inzichten doorvertaald naar een unieke leeromgeving voor zowel professionals als mantelzorgers: de Martha Flora Hippocampus.

Wetenschap en de praktijk

Het zorgconcept van Martha Flora is wetenschappelijk onderbouwd. De ervaring die Martha Flora de afgelopen tien jaar heeft opgedaan vormt de basis voor de Martha Flora Hippocampus. Martha Flora organiseert in haar huizen wonen en welbevinden vanuit de behoefte van de klant. Het uitgangspunt is dat de persoonlijke belevingswereld van de mens met dementie en diens omgeving centraal staan. Hiervoor moeten zorgverleners een permanente inspanning leveren om de aanwezige kennis- en begripskloof te overbruggen en een relatie op te bouwen en onderhouden met degene die zorg nodig heeft.

Wat wil Martha Flora bereiken met de Hippocampus?

De Martha Flora Hippocampus wil professionals en mantelzorgers leren over dementie. Hierdoor kan het eigen leven zoveel mogelijk worden voortgezet. De Hippocampus biedt een leeromgeving aan iedereen die privé of in de sfeer van werk te maken heeft met dementie.

Innovatieve methodes

De leeromgeving van de Hippocampus is erop gericht om deelnemers te leren aansluiten bij de steeds weer veranderende belevingswereld van mensen met dementie. Hiervoor maakt de Martha Flora Hippocampus gebruik van onderwijsmethodes als blended learning en contextgericht leren. Tevens maakt de Martha Flora Hippocampus gebruik van een vernieuwende en wetenschappelijk onderbouwde virtuele leeromgeving gebaseerd op de methode van flipping the classroom. Daarbij wordt theorie thuis bestudeerd en ligt de nadruk in contacturen op verdieping en ervaringsgericht leren.

De Martha Flora Hippocampus is landelijk actief en richt zich vooral op zorgaanbieders, onderwijsinstellingen en gemeenten.

Citaten
"Ik ben heel trots dat wij onze ervaring van de afgelopen tien jaar nu ook als leeromgeving kunnen aanbieden met de Martha Flora Hippocampus. We sluiten aan op de groeiende behoefte bij zorgaanbieders, onderwijsinstellingen en gemeenten door hen bij hun zorgtaken te ondersteunen en hen in staat te stellen de best mogelijke dementiezorg te bieden" Marco Ouwehand, Oprichter Martha Flora
Contactpersonen
Download PDF
Download PDF
Over Martha Flora

Martha Flora is een innovatief zorgconcept met een totaal nieuwe benadering van dementiezorg voor mensen met alzheimer of een andere vorm van dementie. Martha Flora biedt mensen met dementie die niet meer thuis kunnen wonen de mogelijkheid  om het leven zoals men dat gewend is zoveel mogelijk voort te zetten, rekening houdend met hun ziekte. 

Een Martha Flora huis bestaat uit privé gedeelten en de Meander, de unieke beschermde samenleving van Martha Flora. Door de bijna dubbele personele bezetting biedt Martha Flora haar bewoners tweemaal zoveel tijd en aandacht dan in de reguliere zorg gebruikelijk is. In een Martha Flora huis zijn wonen en zorg gescheiden. De bewoners betalen huur voor hun zorgappartement en het gebruik van de Meander. Voor het zorggedeelte wordt, naast het persoonsgebonden budget (PGB), een eigen bijdrage gevraagd. De mensen achter Martha Flora hebben tevens de Alzheimer Experience ontwikkeld. Een gratis interactieve film waarmee je kunt ervaren wat het is om dement te zijn. 

www.alzheimerexperience.nl

berichten